052-3486570 ronen.g59@walla.com

קודנית לרכב

אימובילייזר
מטרתו של האימובילייזר היא להשבית את פעולת המנוע על ידי המחשב. הוא מחובר לסליל ההצתה או למערכת הדלק, ושומר את מעגל ההפעלה של מערכות אלו מנותק כל עוד נוטרלה פעולותו. האימובילייזר מהווה רכיב המובנה על ידי היצרן האימבולייזר כולל משדר הנמצא על מפתח ההנעה של הרכב הקולט את אותו המפתח הוא מחשב הרכב המחובר למנוע.

קודנית
הקודנית הינה קופסת מקשים המוצמד לפנל ליד לוח השעונים. הדורשת הקשת קוד לפני הכנסת המפתח לסווישט והנעת הרכב. תפקידה הוא לחזק ולסייע בהגנת האימובילייזר על ידי מניעת הנעת הרכב באמצעות מפתח גנוב.

עלוקה
העלוקה זוהי נסתרת אשר תפקידה לנתק את זרם החשמל באחת ממערכות ההנעה של הרכב. היתרון הגדול בה הוא שהיא נמצאת במקום נסתר ברכב, ועל כן קשה לאתרה בכדי לעקוף את פעולתה.

אזעקה
מערכת האזעקה הינה מערכת מקיפה הפועלת על מספר מערכות ברכב, מעבר למערכת ההנעה. היא מורכבת ממספר חלקים בניהם מחשב בקרה מרכזי, משדר להפעלה והפסקה של דריכות האזעקה וחיישנים שונים. בין החיישנים ניתן למצוא גלאי מפל מתח לזהוי הפעלת מערכות חשמל ברכב. גלאי פתיחת דלתות גלאי מרימי שמשות אוטומטי וגלאי קצר חשמלי המתריע על ניסיון לחבל את מערכות החשמל ברכב.

זמינים 24 שעות ביממה. התקשרו לרונן :052-3486570